Resurse umane

 

Cadrele didactice din instituţie

Numele

prenumele

Data,

luna,

anul

naşterii

Locul

naşte

rii

Naţio

nalita

tea

Institu

ţia de

învăţă

mînt

absol

vită

Anul

abs

olvi

rii

Specilita

tea con

form

diplo

mei

Funcţia

deţinu

Angajat

de

bază

sau

cumu

lar

Chirienco

Natalia

24.05.

1978

Anenii

Noi

mold

UPS „I.

Crean

gă”

2000

Pedag.

de limb. şi

lit. rom.

 

direc

tor

 

de

bază

Gumaniuc

Elvira

18.05.

1992

Anenii

Noi

mold

UPS „I.

Crean

gă”

2016

Pedag.

în știință

ale educației

 

educa

tor

 

de

bază

Gherghelejiu

Maria

31.12

1953

Chișinău

mold

Coleg.

Ped.

Soroca

1975

Educa

tor

 

educa

tor

 

de

bază

Raileanu

Zinaida

06.05.

1992

Anenii

Noi

mold

şc.ped.

or.Călă

raşi

2014

Educa

tor

 

educa

tor

 

de

bazăPersonalul nedidactic,administrativ-gospodăresc,auxiliar și de deservire din instituția de educație timpurie

Numele,prenumele

Funcţia

1.

Sucitu Angela

asist. med.

2.

Topciu Leonora

intendent

 

//-//-//-//-//-

spălătoreasă

3.

Julea Margarita

bucătar

4.

Juravliov Lilia

dădacă

5.

Caragacean Tatiana

ajut.educat

6.

Jeman Anastasia

paznic

7.

Vîzîi Grigore

paznic


Contingentului de copii din grădiniţă.

Anul

naşterii

Nr. total

de copii

Nr. de

fete

 

Nr. de

băieţi

Nr. de copii din
familii monopa-rentale

Nr. de copii din
familii complete

Nr. de copii cu grade de invaliditate

Nr. de copii

din familii numeroase

Nr. de copii cu
tutelă

2010

4

0

4

2

2

0

1

0

2011

8

4

4

1

7

0

1

0

2012

6

2

4

1

6

0

1

0

2013

4

2

2

2

2

0

1

0

2014

7

5

2

2

5

0

2

0

total

29

13

16

8

22

0

6

0

 

Contingentul de copii din district

Nr. r.

Anul de
naştere

Nr. total
copii

Din ei

Nr. fete

Nr.
băieţi

 

2010

4

0

4

 

2011

8

4

4

 

2012

6

2

4

 

2013

4

2

2

 

2014

8

6

2

 

2015

3

1

2

 

2016

3

0

3

 

total

36

15

21